Privacyverklaring

Privacyverklaring voor de website Terhills Cablepark

Laatst bijgewerkt op 27-07-2023

Deze privacyverklaring beschrijft hoe Terhills Cablepark persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en beschermt die via onze website worden verkregen. Wij hechten veel waarde aan uw privacy en zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens worden beschermd in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming.

1. Verzamelde persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze website kunnen we de volgende persoonsgegevens verzamelen:

 • Naam, adres en contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer) wanneer u zich registreert voor onze nieuwsbrief, een account aanmaakt of contact met ons opneemt.
 • Geboortedatum om de geschiktheid van onze diensten te verifiëren, met name als het om minderjarigen gaat.
 • Betalingsinformatie, zoals creditcardgegevens, wanneer u online aankopen doet.
 • Informatie over uw interactie met onze website, zoals paginaweergaven, browsegedrag en IP-adres, via cookies en vergelijkbare technologieën (zie ons cookiebeleid voor meer informatie).

2. Doel van gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het beheer van uw account en het verwerken van uw reserveringen en betalingen.
 • Het verstrekken van informatie en nieuws over onze producten, diensten, aanbiedingen en evenementen via onze nieuwsbrief (indien u zich daarvoor heeft ingeschreven).
 • Het verbeteren van onze website en diensten door het analyseren van gebruikersgedrag en feedback.
 • Het naleven van wettelijke verplichtingen en het oplossen van geschillen.

3. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op verschillende rechtsgrondslagen, waaronder uw toestemming wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, en de noodzaak om contractuele verplichtingen na te komen wanneer u een reservering maakt of een aankoop doet.

4. Delen van persoonsgegevens

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derden wanneer dit noodzakelijk is voor het verlenen van onze diensten. Dit kan onder meer het geval zijn bij de verwerking van betalingen, het verzenden van nieuwsbrieven via e-mailmarketingdiensten of het analyseren van websitegegevens met behulp van webanalysediensten. Wanneer we uw gegevens delen, zorgen we ervoor dat er passende beveiligingsmaatregelen worden getroffen om uw privacy te beschermen.

5. Bewaartermijn van gegevens

We bewaren uw persoonsgegevens slechts zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is.

6. Uw rechten

U heeft het recht om:

 • Toegang te vragen tot de persoonsgegevens die we over u hebben.
 • Onjuiste persoonsgegevens te corrigeren.
 • Uw toestemming voor bepaalde verwerkingen in te trekken.
 • Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens.
 • Verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken.
 • Een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat uw gegevens onrechtmatig worden verwerkt.

7. Beveiliging van gegevens

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies of diefstal.

8. Wijzigingen in de privacyverklaring

We kunnen deze privacyverklaring bijwerken om wijzigingen in onze praktijken of van toepasselijke wetgeving weer te geven. De meest recente versie van de privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website.

9. Contactgegevens

Als u vragen, opmerkingen of verzoeken heeft met betrekking tot deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op via info@terhillscablepark.be

Laatst bijgewerkt op 27-07-2023.