Algemene voorwaarden

Voorwaarden Abonnementhouders Terhills Cablepark

Leden kunnen na betaling van het geldende tarief voor een abonnement gebruik maken van het cablepark binnen de openingstijden tegen de volgende voorwaarden:

 1. Abonnement is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
 2. Leden maken een gebruikersaccount aan op de boekingswebsite van Terhills Cablepark en gebruiken deze voor het maken van reserveringen
 3. Bij elk bezoek meldt de abonnementhouder zich aan de bij de receptie van Terhills Cablepark. Hier krijg hij/zij een gekleurd bandje dat de geldigheid het abonnement aangeeft.
 4. Om deel te nemen aan de obstacles is ervaring vereist en dient de wakeboarder/waterskiër bekend te zijn met de reglementen van Terhills Cablepark. De abonnementhouder heeft de Eigen Risico Verklaring gelezen en ondertekend en is in bezit van een goedgekeurde helm en een deugdelijk wakeboard.
 5. De snelheid van de baan zal worden gedraaid op 30 km/uur. De introductie sessies (á 25 km/uur) zijn niet boekbaar voor abonnementhouders.
 6. Voor materiaalhuur gelden de normale tarieven van Terhills Cablepark.
 7. In de maanden april, mei, juni, september, oktober kan de abonnementhouder onbeperkt gebruik maken van het Cablepark (voor zover de drukte dit toelaat).
 8. In de maanden juli en augustus kan de abonnementhouder op maandag tot en met vrijdag gedurende de gehele openingstijden gebruik maken van het cablepark. Op zaterdag en zondag is dit mogelijk vanaf 17:00
 9. Reserveren van de starttijd is verplicht (er wordt maximaal 1 starttijd per dag gereserveerd, indien de capaciteit dit toelaat kan de abonnementhouder langer gebruik maken van het cablepark). Er wordt per starttijd maximaal voor 20 abonnementhouders gereserveerd om overige gasten ook ruimte te bieden.
 10. Indien het cablepark is afgehuurd voor een evenement of groep kan exploitant abonnementhouders weigeren.
 11. Wanneer de abonnementhouder in de loop van het seizoen het abonnement om welke reden dan ook (invaliditeit, verhuizing etc.) niet meer wil/kan gebruiken wordt geen geld gerestitueerd.
 12. Abonnementhouders dienen zich te houden aan de huisregels van Terhills Cablepark.

 

 

 

Gebruikersreglement Terhills Cablepark

 1. Deelnemer dient zich voor gebruik van de waterskibaan in te schrijven bij de balie onder betaling van het geldende tarief. Vooraf moet worden medegedeeld hoe lang men van de baan gebruik wenst te maken.
 2. De deelnemer is zich ervan bewust, dat exploitant gezien de weersomstandigheden of overige factoren kan beslissen de waterskibaan eerder te sluiten of gesloten te houden.
 3. Deelnemer ontvangt per sessie een armband met daarop de tijd tot wanneer deze van het cablepark gebruik kan maken. Het is verboden de armband aan derden over te dragen.
 4. Deelnemer verplicht zich op de juiste wijze gebruik te maken van de ter beschikking gestelde materialen. Gebruiker dient deze zorgvuldig te beheren en na gebruik in dezelfde staat te retourneren.
 5. Indien de deelnemer huurmateriaal wenst te gebruiken tegen het geldende tarief, wordt tevens een legitimatiebewijs in bewaring gegeven. Deze wordt geretourneerd wanneer het huurmateriaal tijdig en in dezelfde staat wordt teruggebracht. Bij tijdsoverschrijding bepaalt exploitant hoeveel er moet worden bijbetaald. Indien huurmateriaal tijdens de huurperiode wordt beschadigd zal huurder de schade vergoeden ofwel het huurmateriaal tegen een redelijke prijs aankopen.
 6. Gebruiker van het cablepark verklaart bekend te zijn met de veiligheid’s voorschriften en verplicht zich de eigen veiligheid en die van derden ten allen tijde in acht te nemen. De voorschriften hangen bij de start en zijn opvraagbaar bij de balie.
 7. Deelnemer is verplicht de aanwijzingen en instructies van het personeel op te volgen.
 8. Gebruik van het cablepark is alleen toegestaan aan personen die gezond en voldoende zwemvaardig zijn. Eventuele gebreken dienen vooraf gemeld te worden.
 9. Gebruik van cablepark is verboden na het nuttigen van alcoholhoudende dranken en/of geestverruimende middelen.
 10. Gebruik van het cablepark is voor personen jonger dan 12 jaar uitsluitend toegestaan indien de minderjarige begeleid wordt door een volwassene. Op verzoek van exploitant dient de gebruiker zich te legitimeren.
 11. Exploitant is ten allen tijden bevoegd de deelnemer met onmiddellijke ingang het gebruik van het cablepark en overige faciliteiten te ontzeggen, indien de deelnemer handelt in strijd met voorschriften/instructies, dan wel indien de eigen veiligheid of die van derden in gevaar wordt gebracht.
 12. Exploitant is niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal of zoekraken van zaken van bezoekers van de waterskibaan ofwel beschadiging aan diens eigendommen.

 

 

 

Veiligheidsvoorschriften Terhills Cablepark

 1. Gebruiker verklaart kennis te hebben genomen van het gebruikersreglement zoals dit is aangehangen nabij de startplaats en bij de receptie en van de hem/haar ter beschikking gestelde theoretische instructies.
 2. Gebruiker is verplicht gebruik te maken van het ter beschikking gestelde zwemvest of anderszins een deugdelijk zwemvest. Zonder zwemvest geen toegang tot de waterskibaan.
 3. Gebruiker is verplicht het ter beschikking gestelde zwemvest en overige zaken als een goed huisvader te beheren en na gebruik in dezelfde staat te retourneren.
 4. Gebruiker is verplicht kennis te nemen van de theoretische instructies zoals aangehangen nabij de startplaats.
 5. Gebruik van de obstacles is slechts toegestaan nadat de deelnemer uitdrukkelijk toestemming heeft ontvangen van de opererende instructeur.
 6. Gebruik van de obstacles is slechts toegestaan met een privé wakeboard, waarvan geacht  wordt dat deze geen schade kunnen berokkenen aan de obstacles.
 7. Gebruik van obstacles is slechts toegestaan indien een helm gedragen wordt.
 8. Het is de gebruiker niet toegestaan de ter beschikking gestelde waterskilijn te verkorten.
 9. Het is gebruiker niet toegestaan om tijdens gebruik van de waterski-installatie op enig moment de skihandel tussen de benen te plaatsen.
 10. Gebruiker is verplicht om in elke bocht tussen de markeringsboeien of zo kort als mogelijk bij de markeringsboeien te varen.
 11. Het is gebruiker niet toegestaan om in het gebied  tussen de eindpoort-markeringsboeien en de startplaats, “actieve tricks” uit te voeren. Lees: tricks waarbij de ski / wakeboard vrij komt van het wateroppervlak.
 12. Gebruiker is verplicht bij het verlaten van het cablepark dit aan te duiden middels het varen tussen de eindpoort/markeringsboeien en hier de skilijn los te laten.